Sparen & Beleggen

Tak 21:

Een levensverzekering met een vaste en gegarandeerde rentevoet waarbij de staatswaarborg tot € 100.000 voorzien is bij individuele pensioenopbouw.

Tak 23:

Een levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen. Het rendement is dus afhankelijk van de prestaties van de fondsen. Er kan een positief of negatief rendement zijn waardoor kapitaalsverlies mogelijk is.

Troeven ten opzichte van bancaire beleggingen in fondsen:

 • Via een levensverzekering kan je een begunstigde aanduiden
 • Geen taks op beursverrichtingen omdat de onderliggende fondsen die taks al betalen
 • Geen roerende voorheffing
 • Geen meerwaardebelasting
 • Is een zeer goed instrument voor successieplanning

Welk type kiezen, hangt af van je beleggersprofiel.

Het rendement hangt af van de evolutie van de fondsen, gekoppeld aan de Tak 23 levensverzekering.

Tak 23 levensverzekeringenproducten zijn bedoeld om op lange termijn een hoger rendement te halen dan klassieke spaarproducten. Voordeel van een beleggingsfonds is dat je als belegger toegang krijgt tot een verscheidenheid aan producten op de financiële markten, zelfs met een relatief klein budget. Fondsen bieden naast een grote toegankelijkheid ook een belangrijke diversificatie, waardoor het risico vermindert.

Elk fonds heeft een fondsbeheerder en een gespecialiseerd team om markten, bedrijven en sectoren te bestuderen en te analyseren.

De meeste beleggingsfondsen zijn heel liquide en transparant (publicatie & informatie).

Ons huidig partneraanbod:

BELGIE

Tak 21: Vandaag hoofdzakelijk in fiscale contracten, gezien de huidige stand van de rentevoeten op de financiële markten.

Tak 21-23:

Levensverzekeringscontracten met vrije stortingen en/of regelmatige premies.

Allianz Invest : Gamma in TAK 23 met geprofileerde en thematische fondsen.

Allianz Excellence : Ruime keuze in deel TAK 23 met een 30-tal fondsen via fondsenbeheerders met jarenlange en wereldwijde ervaring.

NN Groep : Tak 23 aanbod met 25-tal fondsen.

Tak 23:

Private Insurer : Tak 23 Levensverzekeringscontract Private Fund Selector met vrije stortingen.

De premie wordt belegd in beleggingsfondsen, in functie van het beleggingsprofiel. De waarde van het contract hangt af van de waarde van de fondsen op het moment

van uitbetaling.

Sterke troeven:

 • Onafhankelijke Belgische levensverzekeraar gespecialiseerd in Tak 23
 • Contracten op naam van 1 of 2 verzekeringsnemers
 • Rechtstreeks beleggen in fondsen van de meest prestigieuze fondshuizen
 • Contracten met vrije stortingen
 • Afgescheiden beheer per klant, maatwerk
 • Werkt met Belgische depot bank
 • Online opvolging door de klant

LUXEMBURG

ONE LIFE: Tak 23 Levensverzekeringscontract of kapitalisatiecontract Camelea

De premie wordt belegd in beleggingsfondsen. De waarde van het contract hangt af van de waarde van de fondsen op het moment van uitbetaling.

Keuze uit 250 geselecteerde kwaliteitsfondsen, in functie van het beleggersprofiel.

Sterke troeven:

 • Type contract en looptijd
 • Contracten op naam van 1 of 2 verzekeringsnemers
 • Kosteloze beleggingsopties
 • Keuze uit 4 overlijdensdekkingen
 • Vermogensbeheer via levensverzekering
 • 25 jaar ervaring en meer dan € 6 miljard onder beheer
 • Beveiligde website voor diensten “yourassets”
 • Luxemburg is 1 van de belangrijkste centra in de wereld voor beheer en administratie van beleggingsfondsen
 • Drievoudige bescherming & een hoogwaardig fondsenaanbod
 • Contracten met vrije stortingen en/of regelmatige premies

DISCRETIONAIR BEHEER

ARCHITAS:

Zie ook www.axaprivatemanagement.be

 1. Discretionair vermogensbeheer:

Dit betekent dat u Architas een mandaat geeft om, binnen een samen bepaald contractueel kader, een bedrag te beheren.

U krijgt een gestructureerde opvolging en rapportering van uw portefeuille.

 1. Gepersonaliseerde vermogensanalyse en beleggersprofiel:

Er wordt een gepersonaliseerde vermogensanalyse opgesteld. Deze bestaat uit een inventaris van uw financiële en vermogenssituatie en een beschrijving van uw beleggersprofiel –en strategie. Belangrijk is om te weten hoe belangrijk veiligheid en risico voor u zijn en of u een korte- of langetermijnvisie hebt.

In functie hiervan gaat Architas op zoek naar oplossingen, die daar nauw bij aansluiten.

Het potentieel van uw beleggingsportefeuille wordt gemaximaliseeerd, zonder daarbij de veiligheid van uw vermogen uit het oog te verliezen.

 1. Uw paspoort naar diversificatie en risicospreiding: open architectuur – de beste fondsen van de beste fondsenbeheerders in uw portefeuille.

Er is een optimale risicospreiding door te werken met ongeveer 90 verschillende fondsen en een veertigtal verschillende beheerders.

 1. Grote reactiviteit door werking met 5 bouwstenen waarin alle activaklassen, regio’s, thema’s en risicoklassen vertegenwoordigd zijn.
  • 2 bouwstenen met aandelenfondsen
  • 2 bouwstenen met obligatiefondsen
  • 1 bouwsteen met alternatieve fondsen

Alle klanten met hetzelfde profiel hebben eenzelfde portefeuille: de implementatie van de investeringsbeslissingen wordt hierdoor sterk versneld.

 1. Eenvoudige, transparante kostenstructuur

Instapbedrag: vanaf 250.000 EUR

 1. Fiscaliteit

Voor u als klant is het fiscaal transparant. In de huidige fiscale wetgeving is er geen aangifteplicht. De verschuldigde roerende voorheffing op coupons, intresten en dividenden is al ingehouden aan de bron. Uw rendement is dus een nettorendement!